Angol táboraink ismertetője

Az angol táborokat alapítványunk szervezi és bonyolítja le a Szentírás Szövetséggel közösen az alapítvány székhelyén, akadálymentesített környezetben (Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 6-8.), legalább három angol nyelvű önkéntes, és öt magyar nyelvű, szintén önkéntes bevonásával.

A tábor a Biblia köré szerveződik, ennek megfelelően Isten Igéje van a középpontban. Szívügyünk, hogy a 7-14 éves korosztály megismerje a Szentírást, és általa magát a Biblia Urát. Emellett azonban az angol nyelvi tábornak célja, hogy a résztvevő gyerekek megszeressék, és anyanyelvi tanárok segítségével fejleszthessék angol nyelvtudásukat.

Az Alapítvány a program keretében konkrét lehetőséget szeretne biztosítani mozgásukban korlátozott gyermekek életének, mindennapjainak bővebb megismerésére az egészséges fiatalok érzékenyítése és személyes benyomások szerzése céljából.

Szándékunk a hátrányos helyzetű gyerekek (mozgáskorlátozott szülők gyermekei, nevelő szülők gyermekei, nagycsaládos gyermekek) bevonása. A tábori étrendet az egészséges életmódra nevelés jegyében állítjuk össze - kevés szénhidrát, sok gyümölcs és zöldség jelszóval.

További célunk a különböző egészségkárosító szokások és szenvedélybetegségek megelőzését célzó programelemek beépítése. Mivel a tábor napközis jellegű, a dolgozó szülőknek is segítséget jelenthet a nyári vakáció idején.

Azzal a reménységgel vágunk bele az angol nyelvi bibliatáborba, hogy a táborban résztvevő gyerekek - ha korábban nem is tartoztak semmilyen egyházhoz - beépülnek keresztyén egyházi közösségbe, akár családjukkal együtt is.